<BGSOUND src="http://sosiall.tk/hackaca_.mp3" loop=infinite>

KRONİQS-NİKO-RİKO-DADO- M44C-SPİRİTED-00x8937-f4CK5-AUT0-S4Y4D4E4M-4T4CK

ACA TEAM HACKED

M4ni4c
Was here
Azerbaijan Cyber Army

Azərbaycanda martın 31-i azərbaycanlıların Soyqırımı Günü qeyd edilir. Azərbaycanlıların soyqırımı 200 il ermənilərin əli ilə müxtəlif xalqlar tərəfindən azərbaycanlılara qarşı bir qəddar siyasətdir.On March 31, Azerbaijan marks the Day of Genocide of Azerbaijanis . 200 years of genocide of Azerbaijanis by Armenians against Azerbaijanis by various people at the hands of a cruel policy..